fbpx

Prowadzisz biznes już dłuższy czas, płacisz pełny ZUS i dobiegły Cię te „straszne” wieści, że podwyżka ZUSu w 2020 roku wyniesie 127 zł miesięcznie? No taki jest fakt. Rośnie minimalne wynagrodzenie, a to zawsze oznacza podwyżkę składek ZUS. Ale… może zainteresuje Cię mały zus plus.

Może ta podwyżka ZUSu wcale nie będzie Cię dotyczyć

Zaciekawiłam Cię? No to lecimy dalej. Jeśli Twój przychód za 2019 rok nie będzie wyższy niż 120 tysięcy złotych, to możesz skorzystać z tzw. Małego ZUSu Plus.

Co to jest Mały ZUS plus

Może już słyszałaś o tzw. małym ZUSie liczonym od przychodu, a może nawet w 2019 roku korzystałaś z niego. To była pierwsza propozycja rządzących. Pisałam o niej w w tym artykule. Wprowadzono ją w życie, by ulżyć trochę przedsiębiorcom, którzy co prawda działają już jakiś czas, ale jeszcze nie osiągnęli przychodów, które umożliwiałyby stabilny rozwój firmy, a tym samym godne dochody. Idea rozwiązania była dobra.  Niestety fakt, że wysokość składek ZUS uzależniono od przychodu, a nie dochodu, sprawiał, że przedsiębiorcy, którzy mają wysokie koszty prowadzenia biznesu, mieli gorsze warunki do działania niż Ci, których koszty są niższe.

Rząd wyciągnął wnioski i teraz wraca z ulepszoną propozycją. Od lutego 2020 roku wysokość składek na ubezpieczenia społeczne będzie zależała od osiągniętego w poprzednim roku dochodu, a nie przychodu. Ale skorzystać z takiego rozwiązania będzie można pod pewnymi warunkami i oczywiście nie będzie to propozycja dla wszystkich.

Uwaga: przychód to nie dochód

Zanim o szczegółach nowej ulgi, to jeszcze słowem uzupełnienia – muszę to podkreślić, bo ciągle te dwa pojęcia bywają mylone. Przychód to nie dochód, a dochód to nie przychód. Przychód to cała sprzedaż, jaką osiągamy w naszym biznesie. Z kolei dochód, to jest nasz przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów. Ale pamiętaj też o tym, że nie wszystkie wydatki rozliczysz jako takie koszty. Odliczyć można tylko te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodu, które można odpowiednio udokumentować i których nie wyklucza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zobacz w art. 23 tej ustawy,, czego nie można odliczać jako koszt uzyskania przychodu).

Kto może skorzystać z Małego ZUSu Plus

To rozwiązanie jest adresowane do przedsiębiorców, którzy już działają od jakiegoś czasu, ale ich przychody, a tym samym i dochody nie są wysokie. Z nowej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzili działalność w poprzednim roku przez przynajmniej 60 dni (uwaga osoby, które zawieszały działalność),
  • których przychód nie przekroczył 120 tys. zł w 2019 roku,
  • którzy nie korzystali w poprzednim roku z karty podatkowej i jednocześnie ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT,
  • którzy w określonym terminie złożą odpowiednią deklarację, w której zgłoszą nowy kod tytułu ubezpieczeń (to oznacza, że nie skorzystasz z ulgi automatycznie, ale musisz się do niej zgłosić).

Kto nie będzie mógł skorzystać z Małego ZUSu Plus

Nie wszyscy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania. Państwo chce motywować przedsiębiorców do rozwoju i osiągania wysokich dochodów, zatem osoby, które nie skorzystają z Małego Zusu Plus, to przedsiębiorcy, którzy

  • osiągnęli w 2019 r, przychód powyżej 120 tys. złotych,
  • wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.
    Jeśli chcesz zrezygnować z umowy o pracę, założyć działalność gospodarczą i nadal pracować dla tego samego pracodawcy, ale w formule tzw. samozatrudnienia, to nie rób tego tylko z powodu Małego Zusu Plus, bo z ulgi i tak nie skorzystasz. Państwo chce w ten sposób uniknąć masowego zjawiska „przekształcania” umów o pracę w samozatrudnienie przez pracodawców.

Uwaga: jest dochód… i dochód

Zamieszałam Ci teraz? Już wyjaśniam. Licząc miesięczny średni dochód, pamiętaj, by od przychodu nie odliczać składek na ubezpieczenie społeczne. Normalnie, licząc dochód (na przykład, by obliczyć podstawę opodatkowania) wydatki poniesione na te składki odlicza się od przychodu jako koszty uzyskania przychodu.

Jeśli chcesz policzyć wysokość swojego średniego miesięcznego dochodu za poprzedni rok (w tym przypadku mówimy o 2019 r.) na potrzeby Małego Zusu Plus, to od przychodu odejmij wszystkie wydatki zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, ale z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne. Tych składek nie odliczaj.

Mały ZUS Plus: od kiedy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, odpowiedzialne za wdrożenie tego rozwiązania, informuje, że intencją jest, by ulga ta obowiązywała już od 1 stycznia 2020 roku, ale wszystko teraz zależy, jak szybko parlament będzie pracował nad projektem ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów 21 listopada 2019 roku, a zatem kilka dni temu. Potem jeszcze Prezydent musi podpisać taką ustawę. Może zdążą, a może nie. Na pewno rozwiązanie wejdzie w życie w 2020 roku, choć trzeba się liczyć z ryzykiem, że może mieć miejsce mały poślizg*

*[edit z 02.01.2020: no i mamy poślizg – opisywane w artykule rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 lutego 2020r.)

Mały ZUS Plus niestety nie na zawsze

Jak już wspomniałam, państwo chce motywować przedsiębiorców do rozwoju i osiągania wyższych dochodów. Wiadomo nie od dziś, że wyższe dochody podatników, to wyższe wspływy do skarbu państwa w postaci podatku dochodowego. Zatem, nawet jeśli satysfakcjonują Cię przychody roczne na poziomie nie przekraczającym 120 tysięcy złotych, to z nowej ulgi ZUS możesz korzystać tylko przez określony czas. Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS obliczane od dochodu można będzie płacić maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Co to oznacza? Załóżmy, że od 2020 roku zaczniesz korzystać z Małego Zusu Plus, to ostatnim rokiem, w którym będziesz mogła skorzystać z tej ulgi jest 2024 rok. I pamiętaj, że możesz skorzystać z ulgi tylko przez w sumie 3 lata.

Jak policzyć Mały ZUS Plus

Już teraz widzisz, że Twój przychód za 2019 rok mieści się w poniższych widełkach?

Przychód roczny: 120 tys. złotych

W kolejnym artykule Jak policzyć Mały ZUS Plus, wyjaśnię Ci krok po kroku, jak policzyć wysokość Twoich własnych składek na Mały Zus Plus.

A za dwa tygodnie, spodziewaj się artykułu: Na ścieżkach ZUSu, czyli ulgi ZUS od początku i krok po kroku. Ten tekst będzie ciekawy szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, także tych na działalności nierejestrowej, którzy boją się widma dużego ZUSu i ten strach paraliżuje ich i przeszkadza w rozwijaniu wymarzonego biznesu.

Nie chcesz przegapić? Zapisz się na mój newsletter! Znasz kogoś, kogo to może zainteresować, zaproś go tutaj 🙂