fbpx

Słowo „reglamentowana” jakoś tak kojarzy mi się z PRL (tak, tak, załapałam się jeszcze na końcówkę), ale jest obecne także dziś.

Coś reglamentowanego oznacza, że nie jest dostępne dla wszystkich i tak jest z działalnością reglamentowaną. Ogólną zasadą jest swoboda działalności gospodarczej, a działalność reglamentowana jest wyjątkiem od tej zasady. Ale po kolei. Zanim o działalności reglamentowanej, to ważna informacja.

Działalność nierejestrowa została pomyślana dla biznesów, które dopiero stratują oraz takich, które nie wymagają pozwoleń, czy koncesji. Jeśli więc planujesz prowadzić działalność reglamentowaną, to nie możesz skorzystać z tej formy działalności dla swojego biznesu. Dlaczego?

Działalność nierejestrowa powstała, by początkującym biznesom umożliwić start bez zbędnej biurokracji czy nadmiernej kontroli ze strony państwa. Działalność reglamentowana to szczególny rodzaj działalności, gdzie ta kontrola – właśnie ze względu na charakter tej działalności, a także prawa innych osób lub ważny interes publiczny – jest konieczna. I właśnie dlatego nie da się połączyć działalności nierejestrowej i reglamentowanej. Wykluczają się.

Sprawdź, czy Twój planowany biznes nie wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji czy uzyskania wpisu w  rejestrze działalności regulowanej.

Czym jest działalność reglamentowana?

To działalność gospodarcza, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej. O ile koncesje i zezwolenia, Ciebie – jako początkującej bizneswoman – raczej nie będą dotyczyły. Trudno raczej sobie wyobrazić biznes polegający na prowadzeniu agencji ochrony w formie działalności nierejestrowej, chociażby z tego względu, że koszty takiego biznesu są wysokie, a to oznacza konieczność zdecydowanie wyższych przychodów niż przewidziane dla działalności nierejestrowej. A nie wspomnę tutaj o szeregu wymogów, jakie trzeba spełnić, by móc taką działalność prowadzić.

Dokładnie tego Ci trzeba, by wystartować z własnym biznesem online

Co zyskujesz:

 • oszczędność czasu
 • poczucie bezpieczeństwa
 • i oszczędność pieniędzy

Totalny konkret! Siłą całego przedsięwzięcia jest po prostu niesamowicie życzliwa, bardzo kompetentna i pomocna Aga!

Nie czekaj!

Zwróć jednak uwagę na rodzaje działalności wymagające uzyskania licencji oraz te podlegające obowiązkowemu wpisowi do odpowiedniego rejestru. Może być tak, że biznes, który planujesz uruchomić znajduje się na liście działalności reglamentowanej (np. prowadzenie pracowni psychologicznej wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną). W takiej sytuacji nie będziesz mogła skorzystać z działalności nierejestrowej.

Koncesje

Działalność koncesjonowana to działalność, która ma szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Taka działalność wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia w formie koncesji. Jest to najbardziej rygorystyczne pozwolenie na działalność gospodarczą. Koncesje wydaje, w formie decyzji administracyjnej, najczęściej właściwy minister.

Przykłady działalności koncesjonowanej:

 • poszukiwanie i wydobywanie kopalin
 • prowadzenie kasyna
 • montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia
 • agencje ochrony
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • wytwarzanie, przesył, dystrybucja energią elektryczną lub paliwami
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
 • przewóz lotniczy

Zezwolenia

Niektóre rodzaje działalności mogą być prowadzone przez przedsiębiorców spełniających określone wymagania, co zostaje potwierdzone uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia. Aby uzyskać takie zezwolenie przedsiębiorca musi wykazać, że jest w stanie i ma możliwości techniczne lub organizacyjne wykonywania takiej działalności gospodarczej. Zezwolenia są wydawane przez odpowiedni urząd. W zależności, jakiej działalności dotyczy, to może być: Urząd Miasta lub Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Urząd wojewódzki lub odpowiednie ministerstwo.

Przykłady działalności wymagających zezwolenia:

 • sprzedaż napojów alkoholowych
 • działalność w zakresie gier losowych
 • odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości
 • schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • apteki i hurtownie farmaceutyczne
 • agencje i składy celne
 • rybołówstwo morskie
 • biura maklerskie, fundusze emerytalne
 • banki i instytucje kredytowe
 • przetwarzanie odpadów
 • domy pomocy społecznej

Licencje

Działalność wymagająca uzyskania licencji może prowadzić przedsiębiorca, który spełnia określone wymogi (np. nie może być karany) oraz złoży wniosek w odpowiednim urzędzie i uzyska licencję. Uzyskanie licencji wiąże się z koniecznością uiszczenia przez przedsiębiorcę określonej opłaty.

Przykłady działalności wymagającej licencji:

 • przewóz taksówką
 • przewóz osób samochodem osobowych w transporcie krajowym
 • międzynarodowy przewóz osób autobusami i autokarami

Wpis do rejestru działalności regulowanej

I tu uwaga, by te dwa pojęcia (działalność reglamentowana i działalność regulowana) się nie zlały. Działalność wymagająca wpisu do rejestru działalności regulowanej to najprostsza forma działalności reglamentowanej. Nie wymaga uzyskania zezwolenia i może ja prowadzić każdy, kto spełnia, określone prawem, warunki oraz wpisze taką działalność do odpowiedniego rejestru. Rejestry te są prowadzone przez różne urzędy lub jednostki samorządu zawodowego (np. okręgowe izby lekarskie) w zależności od rodzaju działalności.

Przykłady działalności wymagających wpisu do odpowiedniego rejestru:

 • usługi detektywistyczne
 • indywidualna lub grupowa praktyka lekarska, pielęgniarska
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, spirytusowych
 • ośrodek szkolenia kierowców
 • stacje kontroli pojazdów
 • organizacja imprez turystycznych
 • kantor
 • firmy rekrutacyjne (agencje zatrudnienia)
 • żłobki i kluby dziecięce
 • archiwa przechowujące akta osobowe i płacowe
 • pracownie psychologiczne

Jak widzisz, nie każdy biznes można przetestować w firmie działalności nierejestrowej. A czy Twój biznes jest działalnością reglamentowaną?