fbpx

Czy ewidencja sprzedaży jest obowiązkowa

Tak. To jedna z niewielu formalności, jakie będziesz miała obowiązek wypełnić, prowadząc działalność nierejestrową. Każdą sprzedaż dokonaną w ramach działalności nierejestrowej należy odnotować w ewidencji. I należy to zrobić niezależnie od tego, czy jesteś tzw. VATowcem, czy nie.

Dlaczego? Z ewidencji będą wynikały dwie ważne kwestie. Pierwsza, to informacja o tym, czy nie przekroczyłaś limitu (pisałam o tym tutaj), powyżej którego nie możesz nadal prowadzić działalności w formie działalności nierejestrowej i powinnaś zarejestrować działalność gospodarczą w CEiDG. Druga informacja to wysokość przychodów, na podstawie których obliczany jest dochód oraz podatek dochodowy, który każdy ma obowiązek rozliczyć na koniec roku.

Co to jest ewidencja sprzedaży

Ewidencja sprzedaży to, najprościej rzecz ujmując, spis sprzedaży, jakiej dokonujesz, prowadząc swój biznes. W przypadku działalności nierejestrowej będzie to bardzo uproszczona ewidencja. Powinnaś zapisać w niej sumę całej sprzedaży osiągniętej w danym dniu. Jeśli będzie to jedna transakcja, to wpisujesz kwotę tej jednej transakcji, jeśli będzie ich więcej, sumujesz je wszystkie i wpisujesz otrzymaną kwotę. Jak wygląda ewidencja sprzedaży, piszę w dalszej części tego artykułu.

Dokładnie tego Ci trzeba, by wystartować z własnym biznesem online

Co zyskujesz:

  • oszczędność czasu
  • poczucie bezpieczeństwa
  • i oszczędność pieniędzy

Totalny konkret! Siłą całego przedsięwzięcia jest po prostu niesamowicie życzliwa, bardzo kompetentna i pomocna Aga!

Nie czekaj!

Jak wygląda ewidencja sprzedaży

Nie ma jednego wzoru takiej ewidencji. Obowiązujące przepisy nic nie mówią, jak dokładnie ma wyglądać takie zestawienie w przypadku działalności nierejestrowej i w jakiej formie należy je prowadzić. Pamiętaj jednak, że w takiej ewidencji kilka elementów jest obowiązkowych. Są to:

  • liczba porządkowa wpisu (czyli kolejny numer)
  • data uzyskania przychodu
  • kwota przychodu osiągnięta w danym dniu
  • dodatkowo możesz dodać: kwotę sprzedaży narastająco (miesięcznie i ew. rocznie)

Ewidencję możesz prowadzić w formie papierowej lub elektronicznie. Nie potrzebujesz żadnych sformalizowanych druków. To może być też zwykły zeszyt, w którym narysujesz sobie potrzebną tabelę i będziesz ja odpowiednio uzupełniać.

Jak prowadzić ewidencję sprzedaży

Ewidencję wypełniasz każdego dnia, w którym dokonałaś sprzedaży. Pamiętaj, że wpisów powinnaś dokonywać na bieżąco. Nie jest dopuszczalne, by wpisać sprzedaż z kolejnego dnia, jeśli nie wpisałaś sprzedaży z dnia poprzedniego. W dniu, w którym nie miałaś sprzedaży, wpisujesz „zero”, zostawiasz pustą rubrykę lub zupełnie pomijasz ten dzień w swojej ewidencji. Sama możesz zdecydować, która wersja będzie dla Ciebie wygodniejsza.

A co, gdy nie będę prowadzić tej ewidencji

To nie jest dobry pomysł. Fiskus w kwestii podatków potrafi być naprawdę drobiazgowy i ma cały wachlarz narzędzi, by „zachęcić” obywateli do wypełniania swoich obowiązków względem państwa. Brak ewidencji lub jej nierzetelne prowadzenie może skutkować sytuacją, kiedy organ podatkowy sam określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku.