fbpx

 

Sprawdź, czy masz możliwość je obniżyć w 2019 roku.

Preferencyjne stawki zus dla nowych przedsiębiorców wprowadzone od 2005 r. miały być szansą na większą „przeżywalność” początkujących przedsiębiorców. Życie jednak pokazało, że dwa lata niższych składek to za mało, a przedsiębiorcy potrzebują większych ulg. Ostatnie miesiące obfitują w zmiany mające na celu ułatwienia i zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców. Ulga na start, działalność nierejestrowa, a teraz mały zus – wygląda na to, że rządzącym wreszcie zaczęło zależeć na mikroprzedsiębiorcach i soloprenerach.

Od pierwszego dnia nowego roku na mojej skrzynce lądują pytania: co to mały zus, co z małym zusem dla małych firm, jak płacić mały zus, mały zus jakie dokumenty, mały zus jakie warunki i wiele podobnych. Dlatego dziś piszę dla Was ten artykuł. Mam nadzieję, że znajdziecie tu odpowiedzi na swoje pytania dotyczące małego zusu.

Od kiedy mały zus wchodzi w życie

Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone, kilka miesięcy temu, ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. zatem zupełnie niedawno. Celem wprowadzenia tej ustawy jest przede wszystkim dostosowanie składek zus do możliwości finansowych przedsiębiorcy, zwłaszcza tego na początku swojej biznesowej drogi oraz tego, którego spotkały trudności finansowe.

UWAGA na krótki termin zgłoszenia
Jeśli swoją działalność prowadzisz już od dłuższego czasu i chcesz skorzystać z małego zusu na zgłoszenie masz czas tylko do 8 stycznia 2019 r. Jak widzisz – trzeba się pośpieszyć, bo kolejna szansa w Twoim przypadku pojawi się dopiero za rok.

Pamiętaj: mały zus można zgłosić tylko do 8 stycznia – pośpiesz się

Są pewne wyjątki od tego terminu, z których mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy, którym w trakcie bieżącego roku kończy się preferencyjny zus (czyli w trakcie 2019 r. kończy się 24.miesięczny okres płacenia preferencyjnych składek dla początkujących przedsiębiorców)
 • przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoją działalność w 2018 r. (te osoby będą miały 7 dni od dnia wznowienia działalności na zgłoszenie do ZUSu, że chcą korzystać z małego zusu)

Zanim zaczniesz się zastanawiać, jak zgłosić się do małego zusu, sprawdź, czy możesz z niego skorzystać.

Kogo dotyczy mały zus

Pierwszy warunek, by skorzystać z małego zusu, to bycie przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG. Powinnaś mieć przynajmniej 60.dniowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w 2018 r. oraz opłacaniu składek zus z tytułu prowadzenia swojej działalności (lub korzystaniu z ulgi na start).

Drugi warunek to Twoje przychody z tytułu działalności gospodarczej osiągnięte w 2018 r. nie mogą przekraczać limitu wynoszącego 63 000 zł. Skąd taka kwota? Ustawodawca ustalił ją jako trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. (kwota minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. wynosiła 2100 zł). Obliczając swoje przychody z tytułu działalności gospodarczej za poprzedni rok, nie bierz pod uwagę przychodów z umowy o pracę, umów zlecenia, najmu prywatnego, ani zasiłków.

Uważaj na limity

Limit przychodu, który jest warunkiem skorzystania z małego zusu jest proporcjonalny do czasu prowadzenie przez Ciebie działalności. Jeśli swoją działalność gospodarczą prowadziłaś przez cały 2018 r., to Twoim limitem jest pełna kwota 63 tys. zł. Jeśli natomiast zaczęłaś działalność w 2018r. lub ją w trakcie roku zawieszałaś, albo ją zamknęłaś, a teraz chciałabyś otworzyć na nowo, to Twój limit będzie proporcjonalnie niższy niż wspomniane 63 tys. zł.

Jak obliczyć obowiązujący mnie limit przychodu?

 • policz dni, w których prowadziłaś działalność gospodarczą w 2018 r.
 • kwotę trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za poprzedni rok (czyli za 2018 r. to będzie 63 tys. zł), podziel przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku (w 2018 r. to było 365 dni)
 • a otrzymany wynik pomnóż przez liczbę dni, w których prowadziłaś działalność gospodarczą w 2018 r.

Przykład: Załóżmy, że działalność zawiesiłaś jeszcze w 2017 roku i odwiesiłaś ją dopiero 14 kwietnia 2018 r., wówczas Twoje obliczenia dotyczącego Cię limitu przychodu za 2018r. będą wyglądały tak:

 • liczba dni, w których prowadziłaś działalność gospodarczą w 2018 r. to 262 dni
 • 63 000 zł : 365 dni = 172,60 zł /dzień
 • Twój limit to: 262 dni x 172,60 zł = 45 221,92 zł 

Oznacza to, że jeśli osiągnęłaś przychody z tytułu prowadzonej działalności wyższe niż obliczony limit, to niestety nie będziesz mogła skorzystać z małego zusu.

Uwaga przedsiębiorcy ubezpieczeni w KRUS oraz ubezpieczeni za granicą. Jeśli przez część poprzedniego roku zamiast składek ZUS płaciłaś KRUS, to niestety tych dni, gdy byłaś ubezpieczona w KRUS, nie bierzesz pod uwagę , obliczając limit. A co, jeśli korzystałaś z ulgi na start? Te dni wliczasz, obliczając limit.

Kiedy mały zus nie przysługuje

Nie skorzystasz z małego zusu, jeśli:

 • działalność gospodarczą w 2018 r. prowadziłaś krócej niż 60 dni (czyli opłacałaś składki zus za mniej niż 60 dni)
 • rozliczałaś się w formie karty podatkowej i nie korzystałaś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (karta podatkowa to uproszczona metoda obliczania należnego podatku bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku, z której korzystają określeni podatnicy na podstawie wydanej indywidualnie, na wniosek podatnika, decyzji urzędu skarbowego),
 • podlegałaś ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • jesteś lub byłaś w poprzednim roku wspólniczką spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z.o.o.,
 • swoją działalność gospodarczą założyłaś dopiero w 2019 r. – w takiej sytuacji, jeśli spełniasz warunki, możesz skorzystać z „ulgi na start”, a później z preferencyjnych składek zus,
 • spełniasz warunki do korzystania z preferencyjnych stawek zus (dlaczego? bo nie opłaci Ci się mały zus, lepiej wyjdziesz na preferencyjnych składkach zus),
 • jako przedsiębiorca wykonujesz dla swojego byłego lub obecnego pracodawcy tę samą pracę, którą wykonywałaś jako pracownik w tym samym lub poprzednim roku kalendarzowym,
 • prowadziłaś inną pozarolniczą działalność gospodarczą, jako artysta, twórca lub wykonując wolny zawód,
 • prowadziłaś publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole lub ich zespół.

Jak obliczyć mały zus

No dobra, mały zus – ale jak mały? Jak obliczyć wysokość składki ubezpieczenia, którą trzeba będzie opłacić? Rewolucyjność małego zusu polega na tym, że wysokość płaconej składki zus zależy od wysokości przychodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełny zus, nazywany także dużym zusem, obliczany jest na podstawie zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli potocznie mówiąc, średniej krajowej. I nie ważne jest, jak wysokie masz przychody, czy w ogóle je masz, czy generujesz zysk, czy nie. Duży zus płacić trzeba i kropka. To często było wielką kłodą pod stopami przedsiębiorców osiągających niskie przychody.

Składki małego zusu liczymy na podstawie osiągniętych w poprzednim roku przychodów. Nieźle, co? Ale, jak to mówią diabeł tkwi w szczegółach. Jakie szczegóły mam na myśli? Mały zus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne . A to oznacza, że składkę zdrowotną płacimy w pełnej wysokości. A w niektórych przypadkach zapłacimy także składkę na Fundusz Pracy.

No to liczymy mały zus, czyli wysokość składki na ubezpieczenia społeczne
Spokojnie, tylko na pierwszy rzut oka, wygląda to jakby było bardzo skomplikowane. Obliczenia te, rozpisane na kolejne kroki, są całkiem proste.

Krok 1. Oblicz przeciętny miesięczny przychód osiągnięty przez Ciebie w 2018 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Liczymy to wg poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.

Krok 2. Oblicz najniższą podstawę do obliczenia składek zus

Liczymy to wg poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.

Ta dziwna liczba na końcu wzoru to jest specjalny współczynnik, który będzie co roku ogłaszany w Monitorze Polskim. Na 2019 rok wynosi on właśnie 0,5083. Obliczona podstawa jest najniższą, jaką możesz przyjąć do obliczeń swojej składki małego zusu. Jeśli chcesz, możesz przyjąć wyższą.

Jeśli powyższe wzoru nie są dla Ciebie czytelne, możesz pominąć krok 1 oraz 2 i skorzystać z kalkulatora, który został udostępniony na stronach ZUS.

Czy to za pomocą wzorów, czy udostępnionego kalkulatora, takie obliczenia będziesz musiała przeprowadzić na początku każdego roku, w którym będziesz chciała skorzystać z małego zusu. Obliczenia te będą konieczne, bo zmieniać się będą Twój przychód, wskaźniki oraz kwoty tzw. średniej krajowej i minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Krok 3. Sprawdź, czy uzyskany wynik w kroku 2 (lub obliczony w kalkulatorze ZUS) mieści się w widełkach.

Widełki zostały określone jako:

 • nie wyżej niż 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli podstawa dużego zusu)
 • oraz nie niżej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu bieżącego roku

To oznacza, że Twoja najniższa podstawa do obliczenia składek zus w 2019 r. powinna się mieścić między kwotą 675 zł a 2859 zł. Uwaga to dopiero podstawa wyliczenia składek, a nie wysokość składek. Te obliczymy w kroku 5.

Krok 4. Wskaż podstawę do wyliczania składek

W poprzednim kroku wyliczyłaś najniższą podstawę obliczania składek ubezpieczenia społecznego. Nie możesz przyjąć niższej podstawy, ale… możesz przyjąć wyższą. ZUS daje Ci taką możliwość. Pamiętaj, że wybrana kwota powinna się mieścić w widełkach pomiędzy Twoją najniższą podstawą wyliczania składek, a kwotą 2859 zł (w 2019 r.).

Aby wskazać, jaką wysokość podstawy wybrałaś, złóż do 10 lutego 2019r. (ten dzień to niedziela, więc czas masz do 11 lutego) deklarację ZUS DRA. Nie musisz jej składać co miesiąc, ale wtedy, gdy zachodzą u Ciebie jakieś zmiany związane np. z wysokością podstawy składek.

i teraz najważniejsze…

Krok 5. Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenia społeczne

Bierzemy wskazaną podstawę do wyliczenia składek (czyli np. wyliczoną najniższą podstawę) i wyliczamy kolejno:

 • składkę emerytalną, która wynosi 19,52% przyjętej podstawy, czyli 0,1952 x Twoja podstawa
 • składkę rentową, która wynosi 8% przyjętej podstawy, czyli 0,08 x Twoja podstawa
 • składkę chorobową, która wynosi 2,45% przyjętej podstawy, czyli 0,0245 x Twoja podstawa (uwaga ta składka jest dobrowolna, nie musisz jej płacić, jeśli nie chcesz, ale pamiętaj, że niepłacenie tej składki ma swoje konsekwencje)
 • składkę wypadkową, która wynosi 1,67% przyjętej podstawy, czyli 0,0167 x Twoja podstawa

Zsumuj uzyskane kwoty. Uzyskany wynik to będzie Twoja składka na ubezpieczenia społeczne.

Jednak to nie wszystkie należności dla ZUSU. Do tego dojdzie jeszcze składka zdrowotna, która jest obliczana od podstawy wymiaru obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorców (tutaj mały zus nie obowiązuje). W 2018 r. najniższa składka zdrowotna wynosiła 319,94 zł. Wysokość tej składki na 2019 r. zostanie podana przez ZUS nie wcześniej niż w II połowie stycznia br.

Jest jeszcze składka na Fundusz pracy, ale opłacasz ją tylko wtedy, gdy Twoja podstawa wymiaru składek jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2019 roku wynosi 2250zł. Zatem jeśli Twoja podstawa wymiaru składek wynosi mniej niż ta kwota, to składki na Fundusz pracy w ogóle nie płacisz. Składki tej również nie płacisz, jeśli ukończyłaś 55 lat (mężczyzna 60 lat). Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,24% podstawy wymiaru składek.

Ok, to mamy wysokość Twoich składek zus w 2019r. Jeśli nadal jest to korzystniejsze dla Ciebie niż duży zus i chcesz skorzystać z małego zusu, to trzeba ten fakt zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czasu nie ma wiele, bo – jak wspomniałam wcześniej – zgłoszenia małego zusu na 2019 r. można dokonać tylko do 8 stycznia.

Jak zgłosić mały zus

Chcąc skorzystać z małego zusu, trzeba to zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli kontynuujesz działalność gospodarczą prowadzoną w 2018 r. procedura jest następująca:

 • wyrejestrowujesz się z ubezpieczeń, składając formularz ZUS ZWUA, w którym wpisujesz kod ubezpieczenia zaczynający się od liczb:
  –  0510 (jeśli płaciłaś pełny zus i nie korzystasz z prawa do renty)
  –  0512 (jeśli płaciłaś pełny zus i korzystasz z prawa do renty)
 • zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych, za pomocą formularza ZUS ZZA, w którym wpisujesz kod ubezpieczenia zaczynający się od liczb:
  –  0590
  –  0592 (dla osób z rentą)

Data wyrejestrowania i zgłoszenia, jaką powinnaś wskazać w tych formularzach, to 1 stycznia 2019 r. I pamiętaj – czas na to masz tylko do 8 stycznia 2019r. Zgłoszenia możesz dokonać osobiście w ZUSie lub logując się do serwisu CEIDG za pomocą np. zaufanego profilu. Zaufany profil możesz uzyskać np. przez swoje firmowe konto bankowe.

Co daje mały zus

Mały zus oznacza możliwość obniżenia kosztów prowadzenia biznesu, co przy niskich dochodach na pewno będzie dużą ulgą dla małych przedsiębiorców, walczących o przetrwanie lub po prostu potrzebujących czasu na przetestowanie i wprowadzenie nowego pomysłu lub produktu.

Mały zus to również mniej korzystne konsekwencje. Skorzystanie z małego zusu będzie miało przełożenie na wysokość ewentualnych świadczeń, jeśli dojdzie do sytuacji, gdy będziesz je pobierać. Chodzi np. o zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy a także świadczenie rehabilitacyjne. Wysokość tych zasiłków jest obliczana od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

I jeszcze jeden mały szczegół, który może okazać się istotny za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Płacąc mały zus, trzeba się liczyć z tym, że nasza emerytura będzie niższa. Ale czy to jest argument, który trafi do przedsiębiorcy, który tu i teraz walczy o swoją firmę?

Mały zus to Twoje prawo, a nie obowiązek

To oznacza, że nawet jeśli spełniasz warunki skorzystania z małego zusu, wcale z niego nie musisz korzystać. A jeśli się na niego zdecydujesz i zgłosisz do ZUSu do 8 stycznia, to w trakcie roku możesz z niego zrezygnować. Rezygnując z małego zusu, pamiętaj, że powrót na mały zus będzie możliwy dopiero od nowego roku kalendarzowego (oczywiście pod warunkiem, że będziesz nadal spełniać wymogi).

Ważne terminy

8 stycznia 2019 r. (wtorek) – do tego dnia możesz zgłosić chęć skorzystania z małego zusu w 2019 r.
11 lutego 2019 r. (poniedziałek) – ostatni dzień na złożenie w terminie deklaracji ZUS DRA, w której informujesz m.in. o wysokości podstawy przyjętej do wyliczenia Twoich składek

Mały zus – jak długo mogę z niego korzystać

Ustawodawca chce motywować przedsiębiorców, by jednak dążyli do maksymalizowania swoich dochodów, dlatego prawo korzystania z małego zusu ograniczył do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Miesiącem kalendarzowym jest w tym przypadku każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, w którym podlegałaś ubezpieczeniom zus przynajmniej przez jeden dzień.

Preferencyjne stawki, mały zus czy ulga na start?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – najlepiej WSZYSTKO. A jest jeszcze możliwość skorzystania z działalności nierejestrowej. Jeśli spełniasz, przewidziane prawem, warunki, by z tych wszystkich ulg kolejno korzystać oraz Twoim celem jest zminimalizowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, to warto rozważyć korzystanie po kolei z działalności nierejestrowej, ulgi na start, preferencyjnej stawki zus, a potem małego zusu.

Gdy zaczynasz dopiero swój biznes i nie wiesz, czy Twój pomysł wypali, a w dodatku jeszcze nic nie zarabiasz i dopiero starasz się o klientów, to nie chcesz ponosić wysokich kosztów. Zatem, jak skorzystać z tych wszystkich możliwości? Ten artykuł już osiągnął swój rozmiar krytyczny, dlatego napiszę o tym w jednym z kolejnych wpisów na blogu. Jeśli nie chcesz go przegapić, zapisz się na mój newsletter.

A Ty co myślisz o małym zusie? Czy oceniasz to rozwiązanie jako odczuwalną pomoc dla przedsiębiorców z małymi przychodami?